Kaardi autor: Eesti Ornitoloogiaühing. Kaart iseloomustab vaidlusalust piirkonda ning näitab, kuidas trass killustab elupaiku.

Riigikohus nõustus MTÜ Avalikult Rail Balticust ja Eesti Loodukaitse Seltsi kaebusega, milles leiti, et Luitemaa linnuala osas pidanuks läbi viima põhjalikuma keskkonnamõjude hindamise. Riigikohus selgitas, et tähtis pole see, et trass linnuala ei läbi, vaid keskkonnamõjud tuleb välja selgitada teaduspõhiselt ja hoolikalt ka nende projektide puhul, mis avaldavad kaudset mõju Natura aladele ning neil kaitstavatele väärtustele. Nendeks võivad olla näiteks raudteega kaasnev müra, kuivendamine, raietegevus.

Tänane Riigikohtu otsus tähendab, et Pärnust lõuna poole jääva Rail Balticu trassi osas tuleb läbi viia täiendavad uuringud ning uuesti kaaluda, kust trass täpselt kulgema peaks. Riigikohus viitas ka sellele, et Natura-alade kaitse ei välista projektide elluviimist, ent sel juhul tuleb rakendada erimenetlust ehk teha kindlaks, et puuduvad alternatiivid ning rakendada hüvitusmeetmeid.

Kodanikuühendusi nõustasid Keskkonnaõiguse Keskuse juristid Siim Vahtrus ja Merlyn Mannov ning advokaadibüroo Derling advokaadid.

Loe lisaks:

Riigikohtu info otsuse kohta ja otsus
KÕKi varasemad olulisemad suurobjekte puudutavad juhtumid