Tavapäraselt on taoliste otsustusprotsesside juures möödapääsmatu avalik konsultatsioon ja kaasamine. Teiseks on EL ÕÜF rahastus Eesti kontekstis mõeldud põlevkivikaevanduste piirkonnale ja sellest mõjutatud inimestele õiglase ülemineku protsessi toetamiseks. Eesti Rohelise Liikumise juhatuse liige ja rahandusministeeriumi õiglase ülemineku juhtkomisjoni liige Madis Vasser avaldas kahetsust, et ajal, kus niigi suure surve all olev Ida-Virumaa vajaks seoses põlevkivienergeetika sektori hääbumisega valitsuse suuremat tähelepanu, tegutseb see sootuks vastupidiselt.

Õiglane üleminek fossiilenergia tootmiselt taastuvenergiale ja kliimaneutraalsele majandusele tähendab, et sellest puudutatud inimestele on tagatud õiglane sissetulek ja soodsad tulevikuväljavaated. Eestis räägime õiglasest üleminekust peaasjalikult Ida-Viru piirkonnas põlevkivi kaevandamise ja kasutamisega seotud töötajate ja sellest mõjutatud kogukondade jaoks. “Juba täna on Ida-Virumaa rohepöördeks välja pakutud ideid rohkem, kui õiglase ülemineku fondist raha jagub - ei ole mõistlik neid vahendeid veelgi lahjendada. Õiglase ülemineku fondi fookuses peavad olema just Ida-Virumaa majanduse mitmekesistamine, näiteks jätkusuutlikud ja kliimakindlad töökohad ning elukeskkonna arendamine. Nii on raha kasutamine kooskõlas maakonna pikaajalise visiooniga ja ka fondi põhimõtetega.  Kutsume valitsust üles tagasi võtma oma ettepanekut Euroopa Komisjonile ning piirduma õiglase ülemineku vahendite jagamisel vaid tänase Ida-Virumaa territooriumiga,” lisas Vasser.

Varem on valitsuse plaani suhtes rahulolematust avalikult väljendanud nii Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit (IVOL) kui ka ettevõtlusliidud, ametiühingud ja IVOL ühisavaldusega.


Lisainfo:
Madis Vasser
Eesti Roheline Liikumine
Energeetika ja kliima huvikaitse ekspert, rahandusministeeriumi õiglase ülemineku juhtkomisjoni liige
madis@roheline.ee
Tel 539 50310