Ess-soo kaitse alla võtmise oli vaidlustanud ettevõtja, kellele Keskkonnaministeerium otsustas 2002. a Ess-soos anda välja kaevandamisloa turba kaevandamiseks. Urvaste vallavolikogu esindas haldus- ja ringkonnakohtumenetluses KÕKi jurist Kärt Vaarmari.

Tegemist on järjekordse etapiga juba 2004. a alanud vaidluses Ess-soo kaitseala loomise üle, millest saab tervikuna lähemalt lugeda Juhtumite rubriigis olevast ülevaatest. Käesolev kohtuasi on kogu vaidluses juba kolmas; see sai alguse 2011. a jaanuaris, mil ettevõtja esitas Ess-soo kaitse alla võtmise otsuse peale halduskohtusse kaebuse. Ettevõtja leidis kaebuses, et kuna kaitseala loomine takistab tulevikus kaevandamist, rikuti selle otsusega tema õigusi.

Tartu Ringkonnakohus leidis, et isikul ei tekkinud Keskkonnaministeeriumi otsusest kaevandamisluba väljastada õiguspärast ootust, et Urvaste vald ei loo kohalikku kaitseala. Ringkonnakohtu hinnangul ei saa ühe haldusorgani tegevus määrata kindlaks teise haldusorgani tegevust erinevas menetluses. Seega oli Urvaste vallal õigus ala kaitse alla võtta hoolimata isiku ootusest, et talle antakse riigi poolt kaevandamisluba. Ringkonnakohus leidis ka, et kaitse alla võtmise otsus oli piisavalt motiveeritud ning ettevõtja sai menetluses piisaval määral osaleda (sh esitada kirjalike seisukohti ning küsitleda kaitse alla võtmise ekspertiisi koostanud eksperti).

Kohtuotsus ei ole veel jõustunud; selle peale võib esitada kassatsioonikaebuse Riigikohtule kuni 19. juulini 2013.