Arengukava vaidlustanud Eesti Maavarade Ühingu arvates on kohtu seisukohad märgilise tähendusega, tõstes esile keskkonnakaitse olulisust maavarade kaevandamisel. "Vaatamata asjaolule, et kohus ei teinud otsust meie kasuks ning pööras põhjendamatult vähe tähelepanu keskkonnaaspektide arvestamisele, loeme sündinud lahendit pigem positiivseks," ütles ühingu juhatuse liige Mihkel Pukk.

Ühingut nõustanud Keskkonnaõiguse Keskuse juristi Kärt Vaarmari sõnul võib otsusest välja lugeda, et kaevandamislubade väljastamisel tuleb varustuskindluse kõrval võrdselt arvesse võtta ka keskkonnakaitselist aspekti. “Ühtlasi ütleb kohus, et arengukavast tulenevad juhised ei saa olla absoluutselt kohustuslikud, vaid üksikute lubade andmisel tuleb loa andjal kõiki asjaolusid kaaluda”, viitas Vaarmari.
 
EMÜ vaidlustas kehtestatud arengukava 2011. aastal kuna kava koostamisel ei arvestatud kodanikuühenduste seisukohtadega ning keskkonnakaitselisi aspekte käsitleti pealiskaudselt. Ühtlasi kinnitati toona arengukava lahkuva valitsuse poolt kiirustades, arvestamata Keskkonnaameti ja Riigikantselei enda poolt esitatud parandusettepanekuid.

Rohkem infot:

Mihkel Pukk
Eesti Maavarade Ühingu juhatuse liige
Tel: 50 28 730

Kärt Vaarmari
Keskkonnaõiguse Keskuse juhatuse liige ja jurist
Tel: 52 74 761
E-post: kart@k6k.ee

Juhtumi kohta saate lähemalt lugeda ka meie kodulehelt: 
http://k6k.ee/tegevused/juhtumid/kaimasolevad/ehitusmaavarade-arengukava#title