Projekti eesmärk on parandada juristide, kohtunike ja ametnike teadlikkuse kasvu kaudu avalikkuse juurdepääsu õigusemõistmisele. Selleks on meil projekti raames Eestis plaanis:

  • korraldada valdkonna spetsialistidega ümarlaud praeguste kitsaskohtade tuvastamiseks;
  • analüüsida keskkonnaasjades õiguskaitsevahenditega (nagu nt esialgse õiguskaitse kohaldamine) seotud Eesti kohtupraktikat;
  • koostada Eestis kasutatav juhendmaterjal juurdepääsust õigusemõistmisele keskkonnaasjus;
  • läbi viia koolitustesari valdkonnaspetsialistidele, mis keskendub kõnealust teemat puudutavale seadusandlusele, EL ja Eesti kohtupraktikale ning Eesti õiguspraktika probleemidele ja nende võimalikele lahendustele.

Projekt kestab 2017. a teisest poolest kuni 2020. a juunini ning seda rahastab Euroopa Liidu LIFE programm.

Lisainfo projekti alalehel.