KÕKi korraldatavalt ühepäevaselt koolituselt saavad osalejad selge ülevaade erinevatest kaasamise nõuetest ja neid täpsustavast kohtupraktikast. Koolitus on üles ehitatud praktilises võtmes: edasiantavaid teadmisi kinnistame läbi näidete, mõtlemisülesannete ja diskussiooni.

Temaatilises fookuses on kohalike omavalitsuste planeeringud ning projekteerimistingimused, samuti keskkonnamõju hindamine.

Koolitused toimuvad 2. märtsil Tallinnas ja 7. aprillil Tartus.

Lähem info koolituse kohta: http://www.k6k.ee/meie-teenused/koolitused/kaasamine-planeerimis-ja-ehitusvaldkonnas