Sellel eesmärgil pakub võrgustik oma liikmetele infot ja nõu, vahendab liikmete koostööd, kaitseb liikmete ühiseid huve otsusetegijate (nt Rahandusministeeriumi) ees ning on valdkonna arendajaks ja kõneisikuks. SEVil on hetkel 35 liiget, kelle hulka kuuluvad nt Uuskasutuskeskus, Terve Eesti SA, Tagurpidi Lavka, Väitluskoolitus.

KÕK pakub oma tasulisi teenuseid – õigusabi juhtumites, õiguslike analüüside ja hinnangute koostamist, koolitusi jms sotsiaalse ettevõtjana, st kasutab nii teenust kui sellest saadud tulusid oma ühiskondlike eesmärkide täitmiseks. KÕK on kasutanud omatulu teenimist rahastusallikana juba alates asutamisest. Viimastel aastatel oleme ettevõtluse suuna põhjalikumalt käsile võtnud, et tulud oleksid stabiilsemad ning piisavad, et saaksime vastavalt oma põhikirjale ja strateegiale keskkonnaalaseid avalikke huve kaitsta.

SEVi liikmeks astus KÕK eelkõige selleks, et saada võrgustikult nõu ja tuge oma mõju kommunikeerimisel ja teenuse turustamisel. Samas on meie jaoks oluline kaasa rääkida ka SEVi eestkostetegevuses ning jagada kogemusi teiste SEVi liikmetega.  Loodame, et SEVi tegevuse mõjul saab sotsiaalse ettevõtluse kontseptsioon Eestis selgemaks ja populaarsemaks ning juba tegutsevad ettevõtted järjest tugevamaks.