Enda kohta ütleb Marian, et "õigusteadust läksin õppima sooviga ühendada oma kirg, õpingud ja teadmised looduse kohta n.ö. “vaheda teraga” ehk õigusteadusega. Soovin, et inimesed oskaksid ja otsiksid viise Maaga harmoonias ja kooskõlas elamiseks ning leian, et lisaks puude kallistamisele ning pidevale muretsemisele on kasulik omandada tööriistad, mida üldiselt tunnistatakse ning mille kasutamise süsteemile toetub praegune inimühiskond. Juuras on jõudu ja ma tahan seda aina juurde avastada, et olla rajal nimega “Earth Lawyer”".


KÕKi varasemad praktikandid sellel aastal on teinud õigusliku analüüsi "Ehitise kasutusloas kõrvaltingimuse seadmise võimalused" ning veel lõppviimistluses ja avaldamist ootava mürateemalise juhise.