Raadiosaadet ning intervjuud on võimalik järelkuulata KUKU raadio veebilehelt (intervjuu algab 36. minutil)

Müra kahjustab inimese tervist ja heaolu, kuid sageli oleme sunnitud sellega oma tegemistes kokku puutuma. Eesti inimesed on kõige sagedamini mõjutatud liiklus- ja tööstusmürast, kuid üha enam inimesi on häiritud ka elamupiirkondade soojuspumpade või kaupluste ja kaubanduskeskuste seadmete mürast.

Samas on müraprobleemid suures osas välditavad või leevendatavad, näiteks saab piirata liiklusmüra, vähendades autode piirkiirust või püstitades maantee äärde müratõkkeid. Kaupluste ja kaubanduskeskuste planeerimisel tuleks läbi mõelda müra tekitavate seadmete paigutus ja nende regulaarne hooldus ning uuendamine.

Eeltoodud põhjustel on oluline, et müra reguleerivad õigusnormid oleksid selged ning lihtsalt ja ühetaoliselt rakendatavad. Eestis hetkel kehtivate normide rakendamisel on tuvastatud mitmeid probleemkohti ning ebaselgusi, mistõttu on riik asunud müraga seotud regulatsiooni kaasajastama. OY Akukon Eesti filiaali ning KÕKi koostöös valmis käesoleva aasta mais regulatsiooni kaasajastamise kontseptsioon. Kontseptsiooni ja selle aluseks olevate analüüside koostamist koordineeris Sotsiaalministeerium, mis kavandab ulatuslikke muudatusi rahvatervise seaduses. Projektist võttis osa ka Keskkonnaministeerium, mis töötab hetkel välja uut välisõhu kaitse seadust. Seega on lähitulevikus oodata juba konkreetsemaid ettepanekuid inimesi müra eest kaitsvate normide uuendamiseks.

KÕKi juristid astuvad KUKU eetris üles korra kuus, „llmaparandaja“ saates. Saade on eetris laupäeviti kell 14.