Avaldasime täna  oma kodulehel analüüsi Eesti halduskohtute viimase 10 aasta praktikast valitud keskkonnaõiguse teemadel.

Analüüsis käsitletakse järgmisi teemasid:

 • Keskkonnamõjude hindamise (KMH ja KSH) algatamise juhud ja põhjendamine
 • Keskkonnamõjude hindamise (KMH ja KSH) kohtulik kontroll ja aruande heakskiidu vaidlustamise võimalused
 • Detailplaneeringute mõjude hindamine väljaspool KSHd
 • Keskkonnamõjude hindamine väljaspool tegevusloa menetlust
 • Natura hindamine
 • Ehitamine kaitstaval loodusobjektil
 • Paisutamine lõhejõgedel
 • Üksikisiku kaebeõigus (sh puutumus ja õigus puhtale keskkonnale)
 • KOVde enesemääramisõigus maavara kaevandamise osas
 • Jäätmevaldaja kohustused
 • Saastetasu kõrgendatud määra rakendamine

Analüüs on kättesaadav KÕKi kodulehel (PDF)