“Keskkonnateemad on mulle südamelähedased. Seetõttu soovin kaasa aidata keskkonnaõiguse arengule ja seista keskkonnaalaste avalike huvide eest. Suuremat huvi pakuvad mulle sellised keskkonnateemad nagu kliimamuutused, merekeskkonnakaitse ja metsandus,” ütleb Merlyn ise.


2017. aastal lõpetas ta Tallinna Ülikooli cum laude õigusteaduse magistrikraadiga. Varem on Merlyn töötanud juristina advokaadibüroos.

Kümme aastat tagasi asutatud Keskkonnaõiguse Keskuses töötab lisaks Merlynile veel 2 juristi. KÕKi meeskond on nüüd viieliikmeline.