Konverentsil sõnavõtvad teadlased, ühiskonnategelased ja eksperdid toovad publikuni ettekanded ja arutelu sellest, mida ütleb kliimamuutusega kohanemise kohta kliimateadus, mida on kohanemiseks ette võtnud ja plaaninud Eesti riik ja kohalikud omavalitsused. Saab kuulda ka naaberriigi Soome kohanemise kogemusest ja räägitakse, kuidas kliimamuutusega kohanemine Eestis õiguslikult reguleeritud on.

Konverentsi avaettekande teeb Tartu Ülikooli teadur ja klimatoloog Mait Sepp, kes ettekande ühe osana peab dialoogi keskkonnaliikumise Fridays for Future Eesti eestvedaja Kertu Birgit Antoniga. “Inimtekkeline kliimamuutus allub tavapärastele füüsika reeglitele. Käesoleva sajandi lõpuks valitseb Eestis kliima, mille kohta puudub meil minevikust igasugune kogemus. Teadus aitab meil selleks valmistuda, andes infot võimalikest stsenaariumidest. Ainuüksi kasvuhoonegaaside vähendamine ei ole piisav, vaid me peame paralleelselt mõtlema, kuidas tulevikukliimas hakkama saada,” sõnas Mait Sepp. Sepp on osalenud Eestis praegu kehtiva kliimamuutustega kohanemise arengukava ettevalmistamisel ning jagab järjepidevalt oma teadmisi avalikel loengutel Eesti tulevikukliimast ja selle mõjudest.

“Kohanemist reguleerivad õigusnormid on aga Eestis alles väga üldised ega pane selgelt paika, milliseid kohustusi millised asutused riigis peaksid täitma. Eesti õigusaktides ei ole kliimamuutusega kohanemiseks otseseid õiguslikke kohustusi ega tegevusi kehtestatud. Teemat käsitlevad üksnes poliitikasuunised ja arengukavad, mis on järgimiseks soovituslikud,“ nentis konverentsi korraldava ning hiljuti avaldatud kliimaga kohanemise õigusliku ülevaate üks autoreid Keskkonnaõiguse Keskuse õigusekspert Triin Jäädmaa.

Konverentsil kõnelevad Tartu Ülikooli loodusgeograafia teadur ja klimatoloog Mait Sepp ning keskkonnaliikumise Fridays for Future Eesti eestvedaja Kertu Birgit Anton, Tartu Ülikooli taastamisökoloogia professor Aveliina Helm, Tallinna Tehnikaülikooli järeldoktor-teadur ning Helsingi Ülikooli keskkonnapoliitika uurimisgrupi liige ühiskonnateadlane Peeter Vihma, kliimaministeeriumi kliimaosakonna juhataja Laura Remmelgas, Tartu endine pikaaegne linnaarhitekt Tõnis Arjus ja Keskkonnaõiguse Keskuse õigusekspert Kärt Vaarmari. Konverentsi juhib Tallinna Tehnikaülikooli kestliku arengu ja rohepöörde nõunik Helen Sooväli-Sepping.

Kohanemiskonverents stardib Kultuurikatlas kell 12.30. Otseülekannet saab jälgida Delfi TVs ja EPLi Roheportaalis.

Konverentsi korraldab Keskkonnaõiguse Keskus ja toetab Euroopa Liit.


Vaata Lisaks: