Miks üldse peaks kohalik omavalitsus hankeid korraldades mõtlema vastutustundlikkusele ja keskkonna säästmisele? Selleks on vähemalt kolm põhjust. Kõigepealt Eesti elanikud ootavad avalikult võimult vastutustundlikku ja keskkonnasäästlikku tegutsemist. Teiseks avalik sektor laiemalt kui ka kohalikud omavalitsused on oma hangetega olulised kaupade ja teenuste tarbijad, suunates hangete kaudu ka ettevõtjate tegevust ja innovatsiooni. Kolmandaks võib vastutustundlik hange mitte ainult anda omavalitsusele keskkonda ja inimtervist säästvamaid ja õiglasemalt toodetud kaupu ja teenuseid, vaid teinekord pikas plaanis võimaldada ka kulusid kokku hoida.

Vastutustundlike ja keskkonnahoidlike hangete juhis annab soovitusi ja toob näiteid, kuidas riigihankeid hankemenetluse erinevates etappides, hanke planeerimisest lepingu tingimusteni, keskkonnasäästlikumaks ja õiglasemaks muuta.

Nõuanded kohalikele omavalitsustele keskkonnahoidlike ja vastutustundlike riigihangete tegemiseks (2019)