Raadiosaadet ning intervjuud on võimalik järelkuulata KUKU raadio veebilehelt (intervjuu algab 29. minutil).

KÕKi juristid tutvustasid saates lühidalt kaht kaevandustega seotud juhtumit, milles oleme õigusabi osutanud – Esivere karjääri ning Ess-soo kohtuasju. Juttu tuli nii vaidlusi põhjustanud probleemidest kui ka järgnenud kohtumenetlusest.

Lisaks konkreetsetele juhtumitele oli teemaks ka kohtusse pöördumine laiemalt. Eestis on kohtusse kaebuse esitamine võimalik nii üksikisikutel kui organisatsioonidel. Üksikisikud saavad asutuste otsuseid üldjuhul vaidlustada oma õiguste (nt perekonna- ja eraelu puutumatuse, omandiõiguse vm)  kaitseks, ent mitte avalike huvide kaitseks. Avalikke huve saavad kaitsta keskkonnaorganisatsioonid (sh kirjaliku lepingu alusel loodud seltsingud), kelle puhul keskkonnaalaste otsuste vastu kohtusse pöördumise õigust eeldatakse.

Keskkonnaõiguse teemalised vaidlused on reeglina keerukad, seetõttu on enne vaidluse algatamist mõistlik konsulteerida mõne valdkonda tundva juristiga. Viimane oskab tõenäoliselt anda hinnangu ka sellele, kas ja kuivõrd aitab otsuse vaidlustamine soovitud eesmärke saavutada.

KÕKi juristid astuvad KUKU eetris üles korra kuus, „llmaparandaja“ saates, mis on eetris laupäeviti kell 14.