Ootame kaasa rääkima ja kuulama, kuidas Eesti kohaneb muutuva kliimaga. Uurime ja saame teada, mida ütleb kohanemise kohta Eesti kliimateadus; kuidas kohaneb meie naaberriigi Soome pealinn Helsingi; mida teevad ja plaanivad kliimamuutusega kohanemiseks Eesti riik ja kohalikud omavalitsused; kuidas Eesti riik kliimamuutusega kohanemist õiguslikult reguleerib; kuidas muudame Eesti ühiskonna kliimamuutusekindlaks.

OSALEN KONVERENTSIL


Teiste seas võtavad sõna Tartu Ülikooli loodusgeograafia teadur Mait Sepp ja Tartu Ülikooli taastamisökoloogia professor Aveliina Helm, Tallinna Tehnikaülikooli järeldoktor-teadur ning Helsingi Ülikooli keskkonnapoliitika uurimisgrupi liige Peeter Vihma, Kliimaministeeriumi kliimaosakonna juhataja Laura Remmelgas, Kliimanõukogu juht ja Tartu endine pikaaegne linnaarhitekt Tõnis Arjus, Keskkonnaõiguse Keskuse õigusekspert Kärt Vaarmari. Konverentsi modereerib Helen Sooväli-Sepping Tallinna Tehnikaülikoolist. Esinejaid võib lisanduda.

Info päevakava ja esinejate kohta: k6k.ee/kohanemiskonverents


Konverentsi toimumist toetab Euroopa Liit projekti “Avalikkuse teadmiste suurendamine kliimamuutusega kohanemisest ja kliimaõigustest" raames.