Seminaril arutatakse koos Eesti, Tšehhi  ja Austria õigusekspertidega inimeste teadlikkuse üle kliimaõigustest, kuidas need õigused kujunevad ning kuidas on võimalik kliimaõigust kliimakriisiga tegelemisel kohtute ette tuua Ida- ja Kesk-Euroopa riikides. Kolme riigi keskkonnaõiguse asjatundjad räägivad oma riigi kliimakohtuasjadest, millega nad vahetult kokku on puutunud. Eesti seni ainsasse kliimakohtuasja - õlitehase kaebusesse, teeb sissevaate Keskkonnaõiguse Keskuse (KÕK) juristi abi Kertu Birgit Anton. Seminaril tutvustatakse ka värskelt läbiviidud teadlikkuseuuringut kliimamuutusega kohanemisest ja kliimaõigustest Austrias.

Seminari ajakava

10.30 Tere tulemast! Thomas Alge, Ökobüro
10.40 Sissejuhatus: teadlikkus kliimaõigustest Austrias. Veronika Marhold, Ökobüro
11.00 Kliimakohtuasjadest Austrias. Michaela Krömer, advokaadibüroo Krömer ja algatus CLAW
11.20 Kliimakohtuasjadest Tšehhis. Laura Otýpková, õigusbüroo Frank Bold
11.40 Kliimakohtuasjadest Eestis. Kertu Birgit Anton, Keskkonnaõiguse Keskus ja Fridays for Future Eesti
12.00 Arutelu
12.45 Kokkuvõte

Sündmus on prii ja toimub inglise keeles. 
Vajalik on registreerumine SIIN.

Registreerumise järel saadetakse link üritusele.

Seminari info inglise keeles asub SIIN

Sündmus Facebookis: https://www.facebook.com/events/1261594371144746


Seminar on osa ürituste seeriast, mida korraldab Austria keskkonnaühendus Ökobüro koostöös keskkonnaõiguse võrgustikuga Justice&Environment selleks, et tõsta teadlikkust kliimaõigustest. Sündmust toetab Euroopa Liit projekti“ Avalikkuse teadmiste suurendamine kliimamuutusega kohanemisest ja kliimaõigustest(DACE)” raames, milles üks partneritest on ka Keskkonnaõiguse Keskus.


Rohkem infot:

Veronika Marhold, veronika.marhold@oekobuero.at (veebiseminarist, ingl k.)
Tarmo Treimann, tarmo@k6k.ee, 5650 2636 (projekti kontakt ja tegevused Eestis)