Probleemide lahendamiseks soovitame riigil muuta teatud normide rakenduspraktikat või õigusakte või kombineeritud variandina mõlemat, et tagada riigi senisest tõhusam kontroll veelindude küttimise mahu üle ning jahipidamisele seatud reeglite järgimine.

Analüüsi eesmärk oli selgitada kehtivas õiguses (eelkõige jahiseaduses ja selle rakendusaktides) sätestatud linnujahi regulatsiooni vastavust kõrgemalseisvatele õigusaktidele ja nende piisavust igasügisese linnujahi probleemidega edukalt tegelemiseks.

Analüüsi tellisid Eesti Keskkonnaühenduste Koda ja Eesti Ornitoloogiaühing.

Analüüs
Pressiteade  (09.12. 2016)