Euroopa Komisjoni koostatud tegevuskava sisaldab mitmeid tegevusi, mis eeldavad nüüd riikidelt aktiivset ja pühendunud tegutsemist, et lõpetada kaitstavatele aladele negatiivset keskkonnamõju avaldavate projektide lubamine. Tegevuste hulgast võib leida näiteks teadlikkuse tõstmist ja parimate praktikate levitamist puudutavat, aga ka liikmesriikide ametiasutuste teadmiste ning keskkonnaseiresüsteemi ja andmetele juurdepääsu parandamisele suunatud tegevusi.

Meie hoiame silma peal tegevustel Eestis ning sügisel korraldame koostöös Eestimaa Looduse Fondiga keskkonnamõjude hindamise oskuste parandamiseks koolitusi kohalikele omavalitsustele. 

Ingliskeelne lisainfo:

JE seisukoht Euroopa Komisjoni tegevuskavale (2017)

Euroopa Komisjoni tegevuskava loodusdirektiivide paremaks täitmiseks (2017)

JE võrgustiku ja partnerite ühispöördumine (2017)

JE võrgustiku ja partnerite ettepanekud Euroopa Komisjonile (2017)

JE analüüsi põhijäreldused (2017)

JE analüüsi terviktekst (2016)