Valdav osa (69%) vastanutest loeb uudiskirja iga kord, kui see ilmub ning leiab sealt alati või sageli enda jaoks kasulikku infot. Lühiuudised on piisavalt kompaktsed 87% ning pikad uudised piisavalt põhjalikud 73% vastanute jaoks.

Uudiskirja kõige suurem lugejagrupp on riigi või kohaliku omavalitsuse ametnikud, teise suure grupi moodustavad erinevate ettevõtete töötajad. Lugejate hulka kuulub ka valitsusväliste organisatsioonide töötajaid ning lihtsalt aktiivseid kodanikke.

Uudiskirja edastusviisi (e-posti teel) pidas sobivaks 85% küsitlusele vastanutest, ülejäänud loevad uudiskirja muude kanalite kaudu. Selle aastal tellivad uudiskirja e-posti teel juba ca 500 lugejat. Enamus küsitlusele vastajatest leidis ka, et senine ilmumissagedus (1 kord kuus) on piisav, 12% arvates võiks uudiskiri ilmuda isegi kaks korda kuus.

Seekordses lugejaküsitluses küsisime esmakordselt ka uudiskirja teemade eelistuste kohta. Mainimata ei jäetud ühtegi teemat, kuid kõige populaarsemaks osutusid keskkonnaalased õigused, keskkonnavastutus ja looduskaitse. Kõige vähem kogusid punkte ökormärgise, GMO-de ja kiirguse teema.

Uudiskiri käib sellel aastal kuuendat aastaringi, ning lugejaküsitluse viisime läbi juba neljandat korda. Küsitluse tulemustest on KÕKi uudiskirja meeskond igal aastal saanud väärtuslikku tagasisidet oma tööle ning see on aidanud meil uudiskirja arendada ja paremaks muuta. Selle aasta tagaside näitab, et võime uudiskirja väljaandmist jätkata senisel viisil. Oluline on säilitada käsitletavate teemade mitmekesisus, uudiste selgus ja kompaktsus.

Kõiki ilmunud uudiskirju saate lugeda siit: http://www.k6k.ee/keskkonnaigus/uudiskiri