Valdav enamus vastanutest (87%) leiab uudiskirjast kas alati või sageli kasulikku infot. Samuti leidis suurem osa vastanutest, et lühiuudised on piisavalt kompaktsed ning pikad uudised piisavalt põhjalikud (vastavalt 90% ja 66%). Uudiseid lugedes saavad arengute mõjust alati või sageli aru peaaegu kõik vastanud, vaid üks vastaja leidis, et mõju on arusaadav harva. Samuti vaid üks vastaja leidis, et pikkades uudistes kajastatakse harva kõige olulisemaid arenguid.

Uudiskirja praegust esitusviisi (kogu uudiskiri e-kirjas) ja sagedust pidasid sobilikuks vastavalt 77% ja 90% vastanutest.

Uudiskirjale tagasiside küsimine on KÕKi meeskonna jaoks oluline, et saada tagasisidet oma tööle ning teha vajadusel muudatusi. Selle-aastane tagasiside näitab, et üldjoontes on lugejad rahul, samas tasub jätkuvalt pingutada arengute mõju selgitamise nimel.

Kõiki ilmunud uudiskirju saate lugeda siit: http://www.k6k.ee/keskkonnaigus/uudiskiri