Lisaks saab uudiskirjast pikemalt lugeda Euroopa Kohtu otsusest, mis puudutab linnujahti. Nimelt langetas Euroopa Kohus aprillis otsuse, milles selgitas, millistel tingimustel võib erandkorras lubada lindude jahti nende kevadisel sigimisperioodil. Vaidlus sai alguse sellest, et alates 2011. aastast on Soome Ahvenamaa piirkonnas lubanud kevaditi isaste hahkade jahti. Kuna jaht langeb kokku nende lindude pesitsusperioodiga, võib sellist jahti EL linnudirektiivi kohaselt lubada vaid erandjuhul. Euroopa Kohus leidis, et antud juhul eksis Soome vastavate reeglite vastu.

Pikemalt kirjutame ka Riigikohtu värskest otsusest, mis tühistas Natura hindamise reeglite rikkumise tõttu osaliselt Rail Balticu trassivaliku. Lahendis rõhutas Riigikohus taaskord Natura 2000 võrgustiku aladele avalduvate mõjude hindamise tähtsust. Keskkonnaõiguse Keskuse juristid Siim Vahtrus ja Merlyn Mannov koos advokaadibüroo Derling Primusega esindasid selles vaidluses keskkonnaühendusi MTÜ Avalikult Rail Balticust ning Eesti Looduskaitse Seltsi.

Teistest teemadest leiavad käsitlemist veel kliimamuutus, raietegevus kaitsealadel ning Riigikohtu otsus kohaliku omavalitsuse kohustusest ühiskanalisatsiooni välja ehitamisel.


  • Vanemaid uudiskirju loe siit.
  • Igakuised värsked keskkonnaõiguse uudised Eestist ja mujalt saad enda postkasti tellida meie kodulehelt.