Lisaks analüüsime kaht olulist Euroopa Kohtu otsust. Ühes tõlgendas kohus vee raamdirektiivi ning seda, milliste ülekaalukate üldiste huvide korral võib lubada veekogude seisundit halvendavaid tegevusi, nt paisude rajamist jõgedele. Teises olulises lahendis leidis Euroopa Kohus, et Euroopa Komisjon on tööstusettevõtetele jaganud EL heitmekaubanduse süsteemis liiga palju tasuta heitkoguseid.

Eestis on Riigikogu asunud arutama Valitsuse esitatud eelnõud, mis muudaks põlevkivi ja turba kaevandamistasud sõltuvaks maailmaturu hinnast. Omal algatusel soovib Riigikogu muuta veeseaduse sätteid, mis nõuavad nn lõhejõgedel paisude rajamist. Keskkonnnaministeeriumi ettevalmistatud määruse eelnõu aga täpsustaks lämmastikväetiste kasutamise reegleid.

Neist ja teistest huvitavatest arengutest saab lugeda siit:

http://www.k6k.ee/uudiskiri/2016/mai