Teiste uudiste seas käsitleme uudiskirjas Euroopa Komisjoni uut juhenddokumenti keskkonnaotsuste vaidlustamise teemal. Analüüsime ka Euroopa Kohtu uut lahendit Natura hindamise teemal, kus küsimuseks leevendavate meetmete tõhususe hindamine.

Erandina kirjutame selles uudiskirjas ka ühest võimaliku pretsedendiväärtusega üksikjuhtumist. Kõne all on valitsuse otsus algatada riigi eriplaneering puidurafineerimistehase asukohavaliku ja rajamise kaalumiseks.

Neid ja teisi uudiseid saab lugeda siit:

http://www.k6k.ee/uudiskiri/2017/mai