Sama teemat on kahes värskes kohtulahendis käsitlenud ka Euroopa Kohus. Ühes neist leidis kohus, et Poola rikkus Natura alaks olevas Białowieża ürgmetsas raieid tehes loodusdirektiivi ja linnudirektiivi nõudeid. Teise otsusega kinnitas kohus, et Natura hindamisel ei tohi eelhinnangut andes leevendavate meetmetega arvestada.

Eesti uudistest kajastame mh uut eelnõud radoonikiirguse reguleerimiseks ning eelnõu, millega võetakse üle välisõhu saasteainete heitkoguseid piirava nn NEC-direktiivi nõuded.

Nendest ja teistest arengutest saab lugeda siit.