Lühiuudistest saab lugeda jäätmeseaduse ja kalapüügieeskirja muudatuste kohta. Samuti teeme kokkuvõtte kahest Euroopa Kohtu lahendist ja ühest Riigikohtu lahendist. Viimases leidis kohus, et jäätmeveo korraldamine on tegevus, mille üle Konkurentsiamet järelevalvet teha ei saa.

Nendel ja teistel keskkonnaõiguse teemadel saab lugeda siit!