EL tasandi uudised räägivad Euroopa Komisjoni plaanist töötada välja keskkonnavaldkonna uus järelevalvesüsteem, mis peaks kindlustama keskkonnaõiguse ühtlasema rakendamise liikmesriikides. Lisaks plaanib Komisjon alustada tõhusamat võitlust ohustatud liikidega kaubitsemise vastu ning avalikustatud on ka eelnõu, mis lihtsustaks jäätmetest väetiste tootmist ja müüki.

Eesti uudistes tutvustame valitsuse kriisiplaani põlevkiviga seotud keskkonatasude alandamiseks alates 1. juulist; juttu tuleb ka veeseaduse ja jäätmeseaduse kavandatavatest muudatustest. Riigikohus on teinud kaks olulist otsust, ühes neist selgitab ta kõrgendatud määras keskkonnatasude määramist, teises aga raiete lubatavust looduskaitsealadel.

Nendel ja teistel teemadel saab lugeda uudiskirjast:

http://www.k6k.ee/uudiskiri/2016/marts 

Head lugemist!