Uudiskirjas käsitleme ka päevakajalisi metsaseaduse muudatusi ja karusloomakasvatust keelustavat eelnõud. Anname ülevaate kahest Riigikohtu lahendist – ühes neist selgitas kohus põlevkivi kaevandamise mahupiirangute tähendust kaevandamislubade menetluses, teises kohaliku omavalitsuse kohustusi kallasrajale juurepääsu tagamisel.

Märtsikuus ootame ka uudiskirja lugejate arvamusi uudiskirja sisu ja vormi kohta, läbi mille saame muuta uudiskirja veelgi paremaks.

Uudiskirja saab lugeda siin:

http://www.k6k.ee/uudiskiri/2017/marts

Head lugemist!