Kirjutame ka mitmest Euroopa Kohtu lahendist. Ühes neist leidis kohus, et keskkonnamõjude hindamist võib läbi viia ka pärast projekti elluviimist, kuid sellisel juhul tuleb arvestada juba avaldunud mõjudega. Teises lahendis selgitas kohus avalikkuse kaasamist veekasutust puudutavatesse otsustesse.

Eestis on alanud metsa arengukava koostamise protsess, milles läbi mitme etapi ning avalikkuse ja huvigruppide kaasamise peaks lähiaastatel valmima metsa arengukava perioodiks 2021-2030.

Need ja teised uudised lugemiseks siin.

Head lugemist!