Vajadust nõuandla järele on näidanud nii KÕKi kui ka ELFi senine kogemus, sest mõlema organisatsiooni poole pöörduvad sagedasti nii maaomanikud kui ka kohalike omavalitsuste ametnikud, kellel on küsimusi looduskaitseliste reeglite mõistmise ning rakendamise osas. Teatud küsimused on seejuures ainulaadsed, ent on ka korduma kippuvaid küsimusi, nt kaitsealadele ehitamise, metsaraiete, poollooduslike koosluste hooldamise ja veekogude kasutamise teemal. Nõuandla üks mõte ongi lisaks üksikjuhtumites nõu andmisele koondada korduma kippuvaid küsimusi ja anda neile vastused, millega abivajajad hiljem iseseisvalt tutvuda saavad.

Niisiis saavad maaomanikud ja kohalikud ametnikud nõuandlast korraga nii õiguslikku kui ka looduskaitsealast nõu. Praktikas on need kaks valdkonda tugevalt läbi põimunud. Ühelt poolt on näiteks ehitustegevuse plaanimisel oluline teada, millised on õiguslikud raamid – milliseid lube on vaja, kellelt kooskõlastust küsida, millistele küsimustele loodusteaduslikku hinnangut küsida. Teisalt sõltub lõppotsus aga alati sellest, milline on mõju kaitstavatele väärtustele konkreetsel alal ning kas ja kuidas saab seda leevendada. Seepärast on otstarbekas, et nii maaomanikel kui ka kohalike omavalitsuse töötajatel oleks võimalik mõlemat nõu mugavalt ühest kohast saada.

Nõuandla on virtuaalne. See tähendab, et abivajajad saavad KÕKi ja ELFi poole pöörduda looduskaitse nõuandla kodulehel (www.k6k.ee/looduskaitse) oleva Küsi nõu! vormi kaudu. Samale veebilehele on eksperdid kokku kogunud ka senised sagedasemad küsimused koos vastustega. Pöörduda võib ka telefonitsi või kirjutades KÕKile k6k@k6k.ee. Kõigile pöördumistele saab vähemalt esialgse vastuse kolme tööpäeva jooksul.

Looduskaitse nõuandla on osa Euroopa Komisjoni LIFE programmi rahastatavast projektist NaturallyEst-LIFE, mis keskendub kommunikatsioonile ja konfliktide lahendamisele Natura 2000 võrgustikus.


Lugu ilmus augustikuises Eesti Looduses.