Atmosfääriõhu kaitse seadus (§ 63) nõuab kohalikelt omavalitsustelt müraprobleemide esinemise korral müra kaardistamist ning tegevuskavade koostamist. Keskkonnaõiguse Keskuse eestvedamisel on värskelt valmis saanud juhendid, mis aitavad kohalikul omavalitsusel mürakaarte koostada.

Infopäeval tulebki juttu nii kohalike omavalitsuste mürakaartidest ning nende põhjal koostatavatest tegevuskavadest kui ka EL keskkonnamüra direktiiviga nõutava metoodika kasutamisest strateegiliste mürakaartide koostamisel. Esimene puudutab eelkõige kohalike omavalitsuste ametnikke ning mürakaarte koostavaid eksperte. Teine juhend on mõeldud eeskätt ekspertidele, kes mürakaarte koostavad, ent ka asutustele, kes nende koostamist korraldama peavad.

Mõlemat juhendit tutvustame veebruraris nii Tallinnas (Keskkonnaministeeriumi hoones, Narva mnt 7a) kui ka Tartus (Keskkonnaameti hoones, Aleksandri 14) toimuval infopäeval. Ootame osalema nii KOV mürakaartidega tegelevaid ametnikke kui ka mürakaarte koostavaid eksperte.

PÄEVAKAVA

13:00 – 13:10 Päeva sissejuhatus – hetkeolukorrast müramaastikul ning mürakaartide vajalikkusest. Reet Pruul, Keskkonnaministeerium
13:10 – 13:30 Praktika ja juhtumid müravaldkonnas. Siim Vahtrus, Keskkonnaõiguse Keskus*
13:30 – 14:15 Strateegilise mürakaartide koostamise juhendi tutvustus. Marko Ründva, Kajaja Acoustics OÜ
14:15 – 14:30 Paus
14:30 – 15:15 KOV mürakaartide koostamise juhendi tutvustus. Merlyn Mannov, Keskkonnaõiguse Keskus
15:15 - 15:45 Arutelu ja küsimused.

* Tartu infopäeval ei ole Siim Vahtruse ettekannet ning kellaajad nihkuvad vastavalt. Päev Tartus lõppeb kell 15:25.

Infot Keskkonnaõiguse Keskuse kogemusest müravaldkonnas leiab KÕKi kodulehelt: fookusteema müra ja tehtud tööd.


Palume osalemisest teada anda registreerimisvormil hiljemalt 16. veebruariks 2020.

Tallinnasse infopäevale tulijail palume kaasa võtta ID-kaart, et pääseda sisse Keskkonnaministeeriumi hoonesse.


Infopäeva korraldavad Keskkonnaõiguse Keskus ja Keskkonnaministeerium. Toetab Keskkonnainvesteeringutue Keskus projekti “Mürakaartide koostamist reguleerivate õigusnormide (sh EL direktiivi 2002/49/EÜ) rakendamise juhiste koostamine arvestades Eesti tingimusi” raames.

Rohkem infot: Pille Priks, Keskkonnaõiguse Keskus, projektijuht, pille@k6k.ee, telefon 5662 1787