Keskkonnaõiguse Keskusel on valminud juhend, mis aitab kohalike omavalitsuste ametnikke ning müraeksperte mürakaartide ning nende põhjal loodavate tegevuskavade koostamisel. Lähiajal valmib ka teine juhend, mis käsitleb EL keskkonnamüra direktiivis nõutud metoodika rakendamist strateegiliste mürakaartide koostamisel.

Veebruari keskpaigas toimusid Keskkonnaõiguse Keskuse eestvedamisel ka infopäevad nii kohalike omavalitsuste ametnikele ja müraekspertidele, kus tutvustasime lähemalt mõlemat juhendit.

Infot Keskkonnaõiguse Keskuse kogemusest müravaldkonnas leiab KÕKi kodulehelt: fookusteema müra ja tehtud tööd.


Mürakaartide koostamise juhendite valmimist toetab Keskkonnainvesteeringutue Keskus projekti “Mürakaartide koostamist reguleerivate õigusnormide (sh EL direktiivi 2002/49/EÜ) rakendamise juhiste koostamine arvestades Eesti tingimusi” raames.


Rohkem infot:

Pille Priks, Keskkonnaõiguse Keskus, projektijuht, pille@k6k.ee, telefon 5662 1787