Lühiuudistes käsitleme ka Õiguskantsleri seisukohti looduskaitse- ja maapõueseaduse tõlgendamise osas. Küsimusi on tekitanud kohalike omavalitsuste pädevus reguleerida puude raiet ning see, kas seadustes tuleks sätestada minimaalne vahemaa elamute ja kaevanduste vahel. Tutvustame ka arenguid põlevkivi- ja biojäätmete osas: Keskkonnaministeerium on koostanud eelnõud, mis peaksid suurendama nende jäätmete taaskasutust.

Lühidalt on veel juttu novembri lõpus algavast kliimakonverentsist Pariisis,  GMOsid sisaldavate toodete impordipiiranguid muutva eelnõu tagasilükkamisest Euroopa Parlamendi poolt ning mitmetest teistest keskkonnaõiguse alastest arengutest Eestis ja Euroopas.

Head lugemist!

Uudiskirja saab lugeda siit:

http://www.k6k.ee/uudiskiri/2015/november