EL tasandilt on seekord uudiseid kliimamuutuste valdkonnast -- käsitleme lähemalt värskeid EL Nõukogu seisukohti kliima-alaste kohustuste jagamise määruse (nn ESR-määruse) ning maakasutuse ja metsanduse kliimamõjusid reguleeriva nn LULUCF määruse kohta.

Lisaks toome teieni õiguskantsleri seisukohad, milles teemadeks on KOVi kohustus ja võimalused tagada juurdepääs kallasrajale ning kaitsta elanikke ehitiste kasutamisest lähtuva mürareostuse eest.

Nendest ja mitmetest teistest arengutest saate lugeda värskest keskkonnaõiguse uudiskirjast.

//media.voog.com/0000/0036/5677/files/M%C3%BCrah%C3%A4iring_%20juhis.pdf

Head lugemist!