Lisaks saab lühiuudistest lugeda mitme auditi ja raporti kohta, nt on Riigikontroll avaldanud radioaktiivsete jäätmete käitlemise järelauditi tulemused ja Euroopa Akadeemiate Teadusnõukoda raporti mullastiku kohta.

Neid ja teisi uudiseid saab lugeda siit.

Head lugemist!