Koolitused toimuvad 1. oktoobril Tallinnas ning 10. oktoobril Tartus. Koolitusele ootame kohalike omavalitsuste ametnikke, kes tegelevad tööalaselt ruumilise planeerimisega, sh planeeringute keskkonnamõjude hindamisega.

Planeeringumenetlustes peavad ametnikud langetama mitmeid kaalutlusotsuseid – nt planeeringu vastuvõtmisel ja kehtestamisel, menetluse algatamisel või peatamisel. Tehtud otsuseid tuleb ka veenvalt põhjendada. Seejuures on juriidiliste kaalutlusnõuete tundmine ja otsuste hea argumenteerimise oskus tähtsad, kuna vastasel juhul võivad tagajärjeks olla keerulised ja kulukad kohtuvaidlused.

Koolituste eesmärgiks on aidata osalejatel teha veelgi paremaid planeerimisalaseid otsuseid. KÕKi ja Väitluskoolituse lektorid annavad koolitustel kompaktse ja selge ülevaate kaalutlusnõuetest, neid puudutavast kohtupraktikast ning levinud vigade vältimise viisidest. Samuti arendatakse läbi teooria ja praktiliste harjutuste argumentide koostamise ning nende hindamise oskust.

Koolitused toimuvad:

  • 1. oktoobril kell 10-16 Telliskivi 60a, Tallinn (Telliskivi Loomelinnak).
  • 10. oktoobril kell 10-16 Kalevi 13, Tartu (Tartu Loomemajanduskeskuse seminariruum).

Koolituse osavõtutasu on 78 € + käibemaks 20%

Koolitusele registreerumiseks saatke oma nime ja kontaktandmetega e-mail aadressile k6k@k6k.ee või helistage telefonil 742 4524

Maksimaalne koolitusel osalejate arv on 18, grupp avatakse 12 osalejaga.

Lisainfo: Siim Vahtrus, siim@k6k.ee