Infopäevadel räägivad juristid Siim Vahtrus ja Liis Keerberg sellest, kuidas tehakse keskkonda puudutavaid otsuseid nagu uute kaevanduste rajamine, tööstusalade, maanteede, väärtuslike linnakeskkondade jmt planeerimine ning kohalike inimeste võimalustest sellistes protsessides osaleda. Kohapeal anname võimalusel esialgset õiguslikku nõu ka konkreetsetes küsimustes ja juhtumites.

KÕK korraldab 2014. a novembrist kuni 2015. a juunini igas Eesti maakonnas ühe infopäeva. Tegevusi rahastab Keskkonnainvesteeringute Keskus KÕKi projekti “Keskkonnaasjades osalemise võimaluste tutvustamine kohalikele kogukondadele” raames.

KÕKi poolne kontakt:

Siim Vahtrus, KÕKi jurist
E-post: siim@k6k.ee
Tel: 7424524, 5568 3880