Seekordsel konverentsil arutasid rahvusvahelise võrgustiku liikmed, kuidas kasutada strateegilist hagelemist ehk kohtuskäimist tõhusa avalike huvide kaitsmise vahendina. Kohtumisel osalesid ka KÕKi juristid Kärt Vaarmari ja Siim Vahtrus.

ELAW koondab endas avalikes huvides tegutsevaid keskkonnajuriste üle maailma, nii olid ka seekordsel kohtumisel kohal juristid nii Aafrika, Ladina-Ameerika kui Aasia ja Euroopa riikidest. ELAW toimib nende kõigi jaoks tugikeskusena nii õigusliku kui teadusliku nõuandjana ning võimaldab vahetada väärtuslikke kogemusi ja kontakte. Näiteks oli ühe teemana arutelu all, kuidas leida rahastust keskkonnaalasele õigusabile, kui kohalikud inimesed ja kogukonnad kallist nõu osta ei jaksa. See probleem on aktuaalne nii Eestis kui Indias, Brasiilias kui ka paljudes muudes riikides.

Paralleelselt ELAW kohtumisega toimus ka üle-euroopalise võrgustiku Justice&Environment (J&E) aastakoosolek. Koosolekul visandati võrgustiku järgmise aasta tööplaan, milles saavad jätkuvalt fookuses olema keskkonnaalaste õiguste, keskkonnavastutuse ning üle-euroopalise energiataristu küsimused. Oluline muutus toimus J&E juhtimises – J&E uueks juhatuse esimeheks valiti KÕKi juhatuse liige ja jurist Siim Vahtrus.

Pilte ürituselt: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.863551416991406.1073741831.155450921134796&type=1