Kaevandus Rummu kandis (2020). Foto: Katre Liiv

Kõnealune kohtulahend on märgilise tähtsusega, sest sellega andis Riigikohus suunise kohalikele omavalitsustele selle kohta, millistele argumentidele saab tugineda kaevandusloale nõusoleku andmisest keeldumisel olukorras, kus see otsus tuleb teha ilma, et Keskkonnaamet oleks andnud mingisugustki infot plaanitava kaevanduse mõjude kohta. Samuti on lahend oluline rohevõrgustiku seisukohast. Ka Keskkonnaõiguse Keskus nõustab kohalikke omavalitsusi maavarade uuringu- ja kaevandamislubade menetlustes ning lahendis käsitletud küsimused on tõstatunud ka KÕKi praktikas.

Pikemalt saab lahendist lugeda äsja ilmunud keskkonnaõiguse uudiskirjast.