KÕK osaleb hetkel eksperdina Sotsiaalministeeriumi kokkukutsutud töörühmas, mille eesmärgiks on kaasajastada müra normtasemete regulatsiooni. Töörühma kuuluvad veel Sotsiaalministeeriumi ja Keskkonnaministeeriumi esindajad ning Akukon Oy Eesti filiaal. Koostöös valmib tänavu aasta veebruaris uus, selgem ja konkreetsem müranormide kontseptsioon, mille järel Sotsiaal- ja Keskkonnaministeerium töötavad välja selle elluviimiseks vajalikud eelnõud.