Valdav enamus (80%) vastanutest leiab enda hinnangul uudiskirjast kas alati või sageli kasulikku infot (vt ka graafikut). Samuti leidsid enamik vastanuid, et lühiuudised on piisavalt kompaktsed (90%) ning arengute mõju on kas alati või sageli uudisest arusaadav (89%). Pikkades uudistes kajastatakse vastanute hinnangul (ühe erandiga) alati või sageli kõige olulisemaid arenguid. Suurem osa meiliga uudiskirja tellijatest soovib kirjas saada kogu uudiskirja sisu (nagu praegu – 71%), suurem osa (81%) vastanuist on rahul uudiskirja praeguse ilmumise sagedusega.

Uudiskirja uut kujundust pidasid varasemast meeldivamaks ja paremini loetavaks vastavalt 25% ja 29% vastanutest. Suurem osa lugejatest ei pannud kas muudatust tähele või pidasid ka varasemat kujundust meeldivaks.

Uudiskirjale küsitluse teel saadud tagasisidet (ka täpsemaid kommentaare) võtab KÕKi meeskond aluseks järgmiste uudiskirjade koostamisel. Esmaseks eesmärgiks on jätkuvalt selgitada arengute sisu ja mõju võimalikult lihtsalt ja arusaadavalt.

Kõiki ilmunud keskkonnaõiguse uudiskirju saab lugeda siit: http://www.k6k.ee/keskkonnaigus/uudiskiri