Väiksematest uudistest saab muuhulgas lugeda arengutest metsanduse arengukava koostamise protsessis, ELi veepoliitika ülevaatamisest, Euroopa Kontrollikoja kriitilisest arvamusest seoses EL tegevusega õhukvaliteedi tagamise osas ja muust.

Uudiskirja saab lugeda siit

Head lugemist!