Ürituse eesmärgiks oli tutvustada Kosovo ametnikele Aarhusi konventsioonist ning EL keskkonnainfo direktiivist tulenevaid nõudeid ning info avalikustamise praktikat EL riikides. Seminari korraldas kohalik keskkonnaamet ning rahastas Euroopa Komisjon.

Kosovo on hetkel mõneti kummalises olukorras: riik on ühepoolselt välja kuulutanud iseseisvuse, ent seda on siiani tunnustanud vaid 98 ÜRO liikmesriiki (teiste seas on Kosovo riiklusele vastuseisu avaldanud Venemaa). Samas on Kosovo väljendanud aktiivset huvi tulevikus Euroopa Liiduga liitumiseks. Liitumisprotsessi lihtsustamiseks kohaldatakse Kosovos nii Aarhusi konventsiooni kui ka EL keskkonnainfo direktiivi põhimõtteid ja -nõudeid juba etteruttavalt.

Noore riigina on Kosovol mitmeid väljakutseid. Nii avaliku sektori institutsioonid kui ka kodanikuühiskond on alles välja kujunemas, samuti on riigis mitmeid tõsiseid keskkonnaprobleeme (nt madal välisõhu kvaliteet, mis tuleneb laialdasest kivisöe kasutusest, probleemid veekvaliteediga). Samas annab uute institutsioonide ja süsteemide tühjalt kohalt ülesehitamine võimaluse vältida vigu, mida mujal tehtud ning õppida teiste riikide kogemusest. Seejuures on riigile rahaliselt ja ekspertteadmisega toeks nii Euroopa Komisjon ja EL liikmesriigid kui ka erinevad rahvusvahelised fondid.

Kahepäevase ürituse käigus andsid eksperdid Eestist, Austriast, Saksamaalt, Ungarist, Tšehhist ja Euroopa Keskkonnaagentuurist osalejatele ülevaate nii peamistest keskkonnainfo kättesaadavuse alastest nõuetest kui kogemustest nende EL-i ja liikmesriikides poolt täitmisel. Ürituse jätkuna kavandavad kohalikud ametnikud korraldada õppevisiidi mõnesse EL liikmesriiki, sihtkohana on kaalumisel ka Eesti.