Raadiosaadet ning intervjuud on võimalik järelkuulata KUKU raadio veebilehel (intervjuu algab 14. minutil).

Saates tutvustatakse eelnõus kavandatud kõige olulisemaid muudatusi, nt senisest suuremate raielankide lubamist, metsateatise esitamise korra muudatusi, metsauuendusekspertiisi laiemaid kasutusvõimalusi. Mitmed tähtsad muudatused puudutavad väikemetsaomanikke, kelle jaoks metsa majandamise piirangud muutuksid eelnõu kohaselt varasemast leebemaks.

Lähema ülevaate nii Riigikogus arutatavatest kui teistest viimase 15 aasta metsaseaduse muudatustest saab KÕKi poolt koostöös Eestimaa Looduse Fondi koostatud metsa majandamise piirangute analüüsist.