Mets Kõrvemaal. Foto: Katre Liiv
Olulisima arenguna kajatsame Riigikohtu novembrikuist otsust kohtuasjas 3-21-1203, milles tagastas RMK kassatsioonkaebuse ja võttis olulise seisukoha seoses RMK rolliga metsateatiste vaidlustamise menetluses.

Kohtuvaidluses oli MTÜ Eesti Metsa Abiks (EMA) vaidlustanud Ontika loodusalal ja maastikukaitsealal RMK-le välja antud raieload. Tallinna halduskohus ja ringkonnakohus andsid õiguse EMA-le, RMK esitas edasikaebuse Riigikohtusse. Riigikohus leidis aga, et RMK kassatsioonkaebus tuleb tagastada, kuna RMK-d ei saanud kohtumenetlusse kaasata kolmanda isikuna, vaid on haldusorgan, kes osaleb halduskohtumenetluses riigi nimel. Seetõttu ei saanud RMK esitada iseenda nimel ka kassatsioonkaebust.

Uudiskirja tervikuna ja kõnealuse kohtuasja kohta saab lugeda SIIT.