Uudiskirjas koondatud info on lugejatele eelkõige kasulik tööalaselt, kuid on oluline ka silmaringi laiendamiseks ja õppetööks. Valdav osa (70%) vastanutest hindasid enda teadlikkust keskkonnaalastest õigustest kõrgeks, üsna madalaks aga 16% vastanutest.


Kõige populaarsem teema küsitlusele vastanute jaoks on sarnaselt eelmise aastaga keskkonnaalased õigused (huvitab 88% vastanuid), sel aastal järgnesid sellele keskkonnamõjude hindamise ja jäätmete teema. Võrreldes eelmise aastaga on enim populaarsust kogunud metsanduse ja keskkonnatasude teemad, mis eeldatavasti peegeldavad nende teemade päevakajalisusest eelmisel aastal. Kõige vähem huvitab lugejaid aga ökomärgise ja kiirguse teema.

Keskkonnaõiguse Keskus on uudiskirja välja andnud alates 2009. aastast (alates 2011. a rahastab uudiskirja väljaandmist Keskkonnainvesteeringute Keskus). Tänaseks on uudiskirjal üle viiesaja otsetellija, lisaks jõuab uudiskiri erinevate kanalite kaudu igal kuul üle tuhande lugejani. Lugejaküsitluse viisime läbi kuuendat korda. Saadud tagaside on uudiskirja meeskonda motiveerinud uudiskirja väljaandmisega jätkama ning aidanud uudiskirja paremaks ja sisukamaks muuta.

Juunikuus ilmub uudiskirja 100. number. Uudiskirja meeskond tänab kõiki lugejaküsitlusele vastanuid väärtusliku tagasiside ja heade soovide eest!