2013. aastal viib KÕK koostöös uuringufirmaga Eesti elanikkonna seas läbi küsitluse ja keskkonnaõigusega kokku puutunud inimeste seas fookusgrupiintervjuud. Uuringu tulemusena valmib aruanne, mis annab selge ülevaate Eesti elanikkonna keskkonnõiguse alasest teadlikkusest ning väljakutsetest teadlikkuse suurendamisel. Uuringule lisame ka oma soovitused, kuidas inimeste teadlikkust tõsta ja või hõlbustada nende teadmiste kasutamist.

Uuringu tulemused avaldatakse KÕKi kodulehel käesoleva aasta novembris.

Lähem info projekti kohta projekti veebilehelt.