Lühiuudistes tutvustame Euroopa Kohtu lahendit, mille kohaselt peab ka teatud kruiisilaevadel kasutama rangematele väävlisisalduse normidele vastavat  kütust. Õiguskantsler on aga andnud seisukohta selles osas, kas jäätmeveo korraldamata jätmine on vabandatav omavalitsuse suhtelise väiksusega. Kildagaasi ammutamise osas on Euroopa Komisjon asunud tegutsema, ent siduva õigusakti asemel on esialgu otsustatud „pehmemate“ soovituste kasuks. Lisaks neile teemadele tutvustame plaanitud muudatusi ammooniumnitraadi hoidlate nõuetes jm arenguid.

Uudiskirja saate lugeda siit: http://www.k6k.ee/uudiskiri/2014/veebruar