Lühemates uudistes on seekord fookus samuti Eestis toimunul. Riigikogu võttis lisaks planeerimisseadusele ja ehitusseadustikule vastu ka keskkonnaseadustiku üldosa, biotsiidiseaduse ja maaparandusseaduse muudatused ning kaks eelnõu, mis muutsid jäätmeseadust. Kõigist neist teeme lühidalt juttu ka selle kuu uudiskirjas.

Samuti tutvustame olulisemaid uusi eelnõusid. Keskkonnaministeerium on algatanud uue ühisveevärgi ja kanalisatsiooni seaduse koostamise, samuti soovitakse korrastada keskkonnamõju eelhindamise kohustusega tegevuste loetelu. Lisaks sellele on plaanis veel kalapüügieeskirja muudatused.

Lähemalt nendest ja muudest teemadest saate lugeda juba uudiskirjast: http://k6k.ee/uudiskiri/2015/veebruar/