Keskkonnaministeerium on kooskõlastusringile saatnud merestrateegia meetmekava eelnõu, samuti jätkuvad diskussioonid maapõue pikaajalise strateegia välja töötamiseks. Rahandusministeerium seevastu plaanib tõsisemat reformi pakendite maksustamisel, uue kava kohaselt tuleks maksu maksta kõigilt turule lastavatelt pakenditelt, mis eelnõu koostajate hinnangul võiks vähendada pakendite kasutamist.

Riigikohus selgitas jaanuari lõpus, kas ja millistel juhtudel võib detailplaneeringuga vastuolus olevale ehitisele väljastatud kasutusluba jääda jõusse. Euroopa Kohus omalt poolt aga tõi selgust CO2 heitekaubanduse reeglitesse.

Neid ja teisi uudiseid saad lugeda siit:

http://www.k6k.ee/uudiskiri/2017/veebruar

Head lugemist!