Kuidas arendajaga kokkuleppeid sõlmida

Alati ei ole võimalik ega mõistlik kavandatavat uut arendust aktiivse osalemisega ära hoida. Selle asemel võib paremaks lahenduseks osutuda kompromissi leidmine arendaja soovide ning kohalike huvide vahel ehk piltlikult – hoida hundil kõht täis, ent lambad terved.

Kokkulepetes võib kohustada arendajat rakendama nt tegevuse mõju vähendamise meetmeid. Sellised meetmed võivad seisneda näiteks müratõkete rajamises, teede asfalteerimises või kastmises tolmu vältimiseks, kraavide rajamises sademevee ärajuhtimiseks vms. Täpsemad tingimused sõltuvad juba igast üksikjuhust eraldi.

Kuidas kokkulepe kirja panna?

Kokkulepet on võimalik vormistada mitmel erineval viisil, sõltuvalt olukorrast:

NB! Keskkonnanõuetena käsitletavad tingimused peaksid alati olema kehtestatud kas loas või planeeringus, mitte iseseisva lepinguna!

Lepingute sõlmimisel on oluline, kes on lepingu poolteks. Kohalikku kogukonda võivad küll esindada ka üksikisikud, vahel võib mõistlikum olla aga lepingu sõlmimine olemasoleva külaseltsi poolt või selleks uue seltsi loomine, eriti juhul, kui kokkuleppe sisuks on laiemat kogukonda puudutavad hüved.

Kompromissi tingimused

Kuidas saavutada, et kokkulepe oleks tulevikus ka tulemuslik?

<Tagasi sisukorda